Denfoil Safety logo

Velkommen til JO Safetys sikkerhetsblogg

Abonner på vår sikkerhetsblogg: Her på vår sikkerhetsblogg vi legge ut diverse artikler og informasjon med jevne mellomrom. Vi tar for oss alt fra sikkerhetsskilt, standardskilt, IMO skilt, byggeplasskilt, trafikkspeil og oppmerking til lover, regler, ISO-standarder nasjonalt og globalt. Om oss JO Safety er en moderne bedrift som bruker den nyeste teknologien til fremstilling av våre sikkerhetsskilt. Vi er 15 […]

Byggeplasskilt-alle-skilt-til-byggeplassen-jo-safety. Foto.

Skilt til byggeplassen – Alt du trenger å vite om byggeplasskilt

Skilting av byggeplasser handler om både sikkerhet og profilering. En trygg og velfungerende byggeplass krever riktig skilting og merking av aktuelle påbud, forbud og farer. Korrekt bruk av byggeplasskilt på byggeplassen signaliserer også at det er en profesjonell aktør som tar HMS og sikkerheten på byggeplassen alvorlig.     JO Safety Norge leverer skilt direkte […]

GHS faresymboler fra Denfoil safety. Produktbilder.

GHS faresymboler

Hva er GHS faresymboler? GHS faresymboler brukes til å informere om helse- og miljøskader som kan oppstå ved bruk av farlige kjemikalier. Kjemikalier skal være tydelig merket med en etikett som har faresymbol/ piktogram og informasjon om sikkerhet, risiko og om hvilke skader som kan oppstå. JO Safety sine faresymboler er av høy kvalitet og oppfyller kravene som […]

ET UTVALG NØDSKILT: Alle Denfoil Safety sine nødutgang- og rømningsskilt produseres etter norsk standard 3926, ISO 7010 og ISO 3864.

Nødutgang- og rømningsskilt

Riktig bruk av nødutgang- og rømningsskilt er viktig. God og riktig bruk av skilting er spesielt viktig i en nødsituasjon, for å gjøre det lettere å identifisere og lokalisere nødutganger og rømningsveier. Forskriftsmessig skilting kan forhindre tap av menneskeliv.   Dette sier lovverket om bruk av nødutgang- og rømningsskilt   I Arbeidsplassforskriften stilles det krav til merking […]

Kollasje av forskjellige skilt som ofte brukes i borettslag. Illustrasjon.

Privatrettslige Skilt til Borettslag

Privatrettslige Skilt til Borettslag, Sameier og Eiendomsselskap   Privatrettslige skilt brukes på privat grunn når man vil få publikum til å respektere lover og regler som gjelder for et tilsvarende offentlig område. Her får du en rask innføring i hvilke skilt du skal bruke og hvilke lover og regler som gjelder. Det er ikke alltid så […]

Alt du trenger til merkejobben finner du hos denfoil safety. Produktbilder. Fotomontasje.

Alt om Merkespray og profesjonell oppmerking

Hvorfor velge merkespray fra JO Safety? Merkespray fra JO Safety gir en tydelig og svært holdbar oppmerking. Vi har 3 forskjellige typer spraymaling som dekker alle dine behov. Du kan velge mellom mange forskjellige farger og  vi tilbyr også diverse hjelpemidler som gjør oppmerkingsjobben lettere og mer behagelig for deg. Vi er svært konkurransedyktige på pris og […]